จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป )

คณะกรรมการจะเดินทางมาประเมินโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เข้าชม : 376  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552