อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป )

เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และฝ่ายปกครองมีการรายงานพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้ปกกครองได้รับทราบด้วย


เข้าชม : 370  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552